Svea Ekonomi – Bolån

svea bolånSvea Ekonomi är en av de mycket få banker som erbjuder bolån till personer med sämre ekonomi och/eller betalningsanmärkningar. Snitträntan ligger en bit över snitträntan hos exempelvis ICA eller Skandia men då har dessa banker en helt annan målgrupp än Svea.

En fördel är att bolånet även kan användas för att lösa dyrare lån, finansiera renovering m.m. Detta till betydligt lägre ränta än om exempelvis ett privatlån tecknats.

Bolån – inte bara till boende

Även om det heter bolån så kan bolånet hos Svea Ekonomi lika gärna användas för inköp av bil, läkarvård, renovering, till att lösa andra lån m.m. Så länge låntagaren uppfyller grundläggande krav, klarar kreditbedömningen och har en bostad som inte är belånad till mer än 75 % finns utrymme för ytterligare lån.

Exempel – Lösa dyrare lån

Att teckna ett bolån för att lösa dyrare lån kan exempelvis förbättra ekonomin avsevärt. Personer med sämre ekonomiska förutsättningar har inte sällan privatlån med räntor kring 15 – 25 % och kreditkort med räntor kring 10 – 15 %. Med bolånet kan ränta ges kring 5 – 6 % och beloppet kan amorteras över betydligt längre tid. Sammantaget skapar det en betydligt lägre månadsbetalning på lånet.

Generellt är bolån det billigaste lånealternativet för privatpersoner, detta oavsett vad lånet har för syfte.

Lånets upplägg – Ränta, kostnader, amortering

När en ansökan skickas in till Svea Ekonomi genomför de en kreditbedömning och erbjuder utifrån den en ränta på bolånet. Det finns aldrig krav på att lånet måste tecknas och du kan därmed göra en ansökan enbart för att få veta vilken räntenivå du skulle bli erbjuden.

Alltid rörlig ränta – Betala av i förtid utan kostnad

Svea Ekonomi har enbart rörlig ränta på sitt bolån. Det går alltså inte att binda räntan under ett par år. Just i detta fall finns en fördel med att inte erbjuda alternativet med bunden ränta. Orsaken är följande:

Detta bolån vänder sig personer som annars får nej av andra banker. Inte sällan har man en betalningsanmärkning som gör att andra banker direkt nekar bolån. Så länge som låntagaren har sämre ekonomi och anmärkningen är aktiv så kan Svea Ekonomi ha det bästa bolånet. Men när ekonomin förbättras och/eller anmärkningen löpt ut (vanligtvis efter 3 år) går det att få betydligt bättre ränta hos någon storbank eller nischbank.

Tack vare att Svea Ekonomi enbart har rörlig ränta kan bolånet alltid lösas i förtid utan att någon ränteskillnadsersättning uppstår.

Bolåneräntan är från 3,95 %. Snitträntan i februari 2018 var 5,11 % och i mars 2018 6,13 %.

Rak amortering eller annuitetslån – Välj vad som passar din ekonomi

Bolånet kan tecknas med rak amortering eller via annuitetslån. Med rak amortering betalas exakt samma summa i amortering varje månad och därutöver räntan. Därmed blir det något mindre kostnad månad för månad, med högst kostnad i början.

Med annuitetslån betalas exakt samma totalsumma varje månad. I början kommer större delen vara ränta och med tiden kommer större delen av denna summa bli amortering.

Avgifter – Uppläggningsavgift och aviavgift

När lånet tecknas uppstår en uppläggningsavgift på minst 5000 kr. Sedan uppkommer en aviavgift per månad på 18 kr. Det är en hög uppläggningsavgift men ska ställas i förhållande till att bolån inte sällan är på över en miljon kronor.

Krav för bolån hos Svea

För att få bolån hos Svea Ekonomi krävs följande:

  • Du ska vara minst 20 år när ansökan skickas in
  • Du ska ha en årsinkomst som minst uppgår till 120 000 kr
  • Om medlåntagare finns ska den personen ha en årsinkomst på minst 90 000 kr
  • Du ska vara skriven i Sverige och varit detta i minst tre år
  • Maxbeloppet som får lånas är 75 % av marknadsvärdet

Belåningsgrad och amorteringskrav

Belåningsgraden är både avgörande för om lånet kommer kunna beviljas eller inte samt om det uppstår amorteringskrav. Det räknas ut på följande sätt:

Lånesumma / Bostadens värde*100 = Belåningsgrad i procent

Exempel: Bostaden har ett marknadsvärde på 2 miljoner och ett lån tecknas på 1,5 miljoner.

1 500 000 / 2 000 000 * 100 = 75

I detta fall har alltså bostaden en belåningsgrad på 75%. De gränser som påverkar lånet är:

75 % – Ett bolån hos Svea Ekonomi får aldrig vara på mer än 75 % av bostadens värde (Belåningsgrad). De flesta andra banker har gränsen på 85 %. Högre än så får man enligt lag inte erbjuda.

70 % – Om det är belåningsgrad på 70 % eller mer måste 2 % amorteras varje år på hela lånesumman. Detta enligt amorteringskravet.

50 % – Om belåningsgraden är 50 % – 70 % måste 1 % amorteras varje år på hela lånesumman. Detta enligt amorteringskravet.