Skandia bolån

skandia bolånDen största fördelen med Skandia är att bolåneräntan presenteras direkt på hemsidan efter att du bland annat uppgett information om lånebelopp och kontantinsats. De är alltså helt transparenta med hur räntan räknas ut vilket gör att du snabbt kan se deras ränta och jämföra mot vad andra banker erbjuder. Att jämföra bolåneräntor är mycket viktigt – och det sker extremt enkelt hos Skandia.

En annan fördel med banken är att de erbjuder Första hem-lånet. Ett lån som är speciellt utformat för att möta behovet hos unga som annars har svårt att få lån för att finansiera sin första bostad. Det sker genom att föräldrar kan vara medsökande till lånet.

Ränta och rabatter

Det som utmärker Skandias bolån är att du som låntagare direkt kan se vilken ränta som banken är villig att erbjuda. Detta till skillnad mot nästan alla andra bolåneaktörer där en ansökan måste genomföras innan räntenivån visas.

I deras bolånekalkyl anger du bland annat lånebelopp, kontantinsats och vilket engagemang som du har / kommer att skaffa i banken. På sekunden presenteras sedan den räntenivå som banken erbjuder förutsatt att du uppfyller deras grundläggande krav för att få bolån hos dem. Ett extremt snabbt och smidigt sätt att jämföra Skandias ränta mot andra bankers räntor.

Exempel: I oktober 2017 var den rörliga listräntan på 2,00%. Men genom olika faktorer gick det att få ner den till enbart 1,16%. Det som påverkar räntenivån är:
 • Belopp – Via ansökan online går det att låna mellan 200 000 kr och 15 000 000. Ju högre belopp desto högre rabatt.
 • Kontantinsats – Egentligen är det inte storleken på kontantinsatsen som avgör bolåneräntan utan den belåningsgrad som därmed uppstår. Ju lägre belåningsgrad desto högre rabatt.
 • Vardagspaketet – ”Vardagspaketet” innebär att du har löne- och sparkonto, bankkort samt tillgång till Skandias banktjänster via internet och mobilen. Om en person har detta paket ges en viss rabatt. Om två personer har paketet ges maximal rabatt.
 • Placering – Hur stort belopp kommer du ha på dina konton hos Skandia? Vid större belopp kan rabatt ges på bolånet.
 • Månadssparande – Vill du månadsspara minst 1000 kr per månad ges en viss rabatt.

Börja med ett lånelöfte

Att ansöka om lånelöfte är första steget för dig som letar efter bostad eller av annan anledning vill ha en indikation på hur mycket du kan låna via bolånet. Ansökan är lite enklare att fylla i än ansökan om bolån eftersom lånet inte är knutet till en specifik bostad.

I ansökan anges vad lånet avser (villa, bostadsrätt, fritidshus), dess pris samt vilken kommun som objektet finns inom. Därefter anges personuppgifter samt uppgifter kring dina inkomster och utgifter.

Då lånelöftet är knutet till dig och inte till en specifik bostad ska det ses som ett preliminärt besked. Banken har rätt att neka bolån även om du fått ett lånelöfte. Däremot förekommer detta mycket sällan och beror i så fall oftast på att den specifika bostaden inte anses vara tillräcklig som säkerhet eller att de ekonomiska förutsättningarna ändrats för låntagaren.

En rekommendation är att ansöka om lånelöfte på det totala belopp du kan tänka dig låna. Det behöver ju inte betyda att du sedan måste låna det beloppet.

Låna till första bostaden via Första hem-lånet

För många är det extremt svårt att få ihop till handpenningen och därmed ha möjligheten att teckna ett bolån till sin första bostad. Med Första hem-lånet har Skandia underlättat denna situation något. Lånet är speciellt anpassat för dig som studerar, inte har fast anställning eller låg inkomst.

Lånet tecknas tillsammans med dina föräldrar vilket betyder att de är medsökande till lånet. När de är medsökande har de samma betalningsskyldighet på lånet som dig vilket gör att banken kan kräva dem på betalning om du inte betalar.

Det enda som skiljer detta lån mot ett vanligt bolån hos Skandia är just att föräldrarna är medsökande samt att det enbart går att teckna för ditt allra första boende.

Krav

För att få bolån hos Skandia krävs följande:

 • Köp ska via fastighetsmäklare som är registrerad hos länsstyrelsen
 • Fast inkomst måste finnas från tillsvidareanställning, eget företag eller pension
 • Bostadsrätter belånas enbart mot förstahandspanträtt om det är äkta bostadsrättsförening
 • Om det finns flera ägare på bostaden måste alla vara med som låntagare
 • Belåning sker alltid med ”pantbrev med bästa rätt”. Det får därmed inte finnas andra lån på bostaden med bättre säkerhet
 • Om köp sker av villa eller fritidshus måste minst en av låntagarna vara ägare av bostaden.
 • Personen ska minst vara 18 år
 • Betalningsanmärkning får inte finnas

Som hos alla bolåneaktörer gäller även att 15% måste betalas som kontantinsats på lånet samt att amorteringskrav gäller om belåningsgraden är över 50%

Andra lån relaterade till bostaden

Utöver bolån kan andra lån tecknas som underlättar bostadsköpet.

Handpenningslån

Via handpenningslånet kan du låna upp till 1 miljon i sex månader. Detta för att kunna betala handpenningen på den nya bostaden. Under dessa månader är lånet amorteringsfritt då det återbetalas till sin helhet när föregående bostad säljs. Lånet kan enbart tecknas om bolånet läggs hos Skandia.

För att kunna få handpenningslån krävs det att du kan har sålt eller är på gång att sälja din befintliga bostad. Detta bevisas genom exempelvis ett försäljningskontrakt.

Överbryggningslån

Om betalning för den nya bostaden måste ske innan du fått pengarna från försäljning från din tidigare botad kan överbryggningslån behöva tecknas. Räntan är identisk med gällande 3-månaders ränta och lånet är amorteringsfritt. Lånet betalas istället tillbaka i sin helhet när pengarna från försäljningen är överförda – men lånet går maximalt att ha i 90 dagar.

Lånet beviljas enbart om det finns ett ovillkorat säljkontakt på tidigare bostad. Med andra ord måste försäljningen vara klar och avtalet påskrivet av kommande köpare.

Kontantinsats

Ett bolån får maximalt vara 85% av värdet på bostaden. Resterande del behöver därmed betalas kontant eller finansieras på annat sätt. Hos Skandia går det att ansöka om privatlån vilket är lån utan säkerhet. Lånet får användas till valfritt ändamål.

Att teckna ett privatlån för att ha råd med kontantinsatsen är däremot inte något som bankerna brukar rekommendera då du därmed blir mycket högt belånad.

Flytta bolån till Skandia

Det kan finnas flera orsaker till att flytta ett bolån. Vissa vill ha alla sina banktjänster på en och samma bank men de flesta flyttar bolånet när de inser att en bättre ränta går att få hos den nya banken.

Den stora fördelen med Skandia är att du på någon minut kan se vilken ränta som de är villiga att erbjuda. Är den lägre än din nuvarande ränta är den en fördel att genomföra en låneansökan för att se om de totala villkoren är bättre än nuvarande bolån. Att sedan flytta själva bolånet är enkelt då banken gärna hjälper till med det administrativa.

Amorteringskrav?
Om du idag har ett bolån som tecknades innan amorteringskravet infördes kan det betyda att du amorterar mindre än vad som krävs enligt detta krav. För att få behålla dessa amorteringsregler krävs det att du visar upp tidigare amorteringsplan för Skandia när lånet flyttas hit. I detta fall får gällande amorteringsplan fortlöpa även efter flytten. Kan inte sådan amorteringsplan uppvisas kan banken kräva att amortering ska ske enligt gällande amorteringskrav.

För samtliga lån som tecknas efter att amorteringskravet infördes (1:a juni 2016) gäller detta krav.