Ordlista

Här hittar du vanliga ord och förklaringar som förekommer när man lånar till bostad.

Amorteringskrav – Krav på amortering i det fall som lånet har en belåningsgrad på över 50%. Gäller på lån som tecknats efter 1:a juni 2016. Läs mer om amorteringskravet

Annuitetslån – Betalning på lånet sker med samma belopp per månad. Detta är då inkluderat både amortering och ränta.

Belåningsgrad – Hur stor del av bostaden som är belånad. Beräknas genom att lånesumman divideras på bostadens värde. Belåningsgrad anges i procent.

Bolåneskydd – Tillägg som kan tecknas till bolånet och som ersätter kostnaden för bolånet om du blir arbetslös eller sjukskriven under längre tid.

Borgen – En person som går i borgen för ett bolån lovar, genom ett avtal, att betala lånet i det fall som inte låntagaren genomför betalningar enligt avtal. Med borgen får banken större trygghet och kan lättare låna ut pengar.

Bottenlån – Den delen på bolånet med högst säkerhet. Exempelvis kan en bank säga att bolån upp till 75% belåningsgrad är bottenlån.

Efterlevandeskydd – Tillägg som kan tecknas till bolånet som ersätter hela eller delar av lånet om du avlider.

Listränta – Den ränta som banken ger till kund som inte får någon rabatt alls på bolåneräntan. Det är därmed den högsta räntenivå som banken ger.

Lånelöfte – Ett förhandsbesked från banken där de uppger hur stort belopp som du troligtvis kommer att kunna låna vid ett kommande bostadsköp.

Pant – Den egendom som är säkerhet för lånet. Med bolån är det bostaden.

Rak amortering – Amortering sker med samma belopp per månad. Utöver det betalas räntekostnaden på lånet.

Ränteskillnadsersättning – Den avgift som banken kan ta ut om ett bolån med bunden ränta löses i förtid.

Snittränta – Genomsnittlig boränta som en bank har gett till sina kunder under en viss period. Snitträntan presenteras månadsmässigt.

Topplån – Den del på bolånet med lägst säkerhet. Exempelvis kan en bank säga att bolånet mellan 75-85% är topplån.
Ränterabatt – Den rabatt som banken ger på bolåneräntan utifrån listräntan.