Klart med hårdare amorteringskrav

Torsdagen den 30:e november lämnade regeringen beskedet att förslaget från Finansinspektionen för hårdare amorteringskrav ska börja gälla från första mars 2018. Därmed gick de emot oppositionen, Bankföreningen och en rad experter som ansåg att detta förslag inte borde genomföras.

Finansinspektionen har under året varit tydlig med att gällande amorteringskrav visserligen gett en viss effekt men att ytterligare åtgärder krävs för att hålla nere den glödheta bolånemarknaden. De utarbetade därför ett förslag om hårdare amorteringskrav som riktar sig mot de som har högst skuldkvot. Ett krav som nu regeringen har ställt sig bakom och som därmed kommer att börja gälla under nästa år. Bolån som tecknas till och med sista april 2018 innefattas enbart av gällande amorteringskrav medan de lån som tecknas efter det datumet även innefattas av det nya kravet.

Vid en presskonferens kommenterade finansmarknadsministern (Per Bolund MP) att behovet är stort att minska de ekonomiska riskerna inom bolånesektorn för att därmed minska risken för en större alvarlig ekonomisk kris i landet.

Höjt amorteringskrav beroende på skuldkvot

Det höjda amorteringskravet gäller för lån där lånesumman minst är 4,5 gånger låntagarens årsinkomst. Det brukar presenteras med att skuldkvoten inte får vara över 450%.

I detta fall tillkommer ett extra amorteringskrav på 1% utöver den nivå som gäller idag. Enligt amorteringskravet ska idag 1% amorteras om belåningsgraden är 50-70% och 2% om graden är upp till 85%. Med det nya tillägget innebär det alltså att de med skuldkvot på minst 450% får amortera 2% respektive 3% istället.

Berör ca 14% av nya låntagare

När det första amorteringskravet infördes i juni 2016 innebar det att en stor andel av alla nya bolån omfattades av kravet. Även om det fanns några få undantag var det nästan bara de med belåningsgrad under 50% som klarade sig förbi kravet. Detta utöver de som redan hade bolån då amorteringskravet enbart gäller för lån tecknade efter det datum som kravet började gälla.

Detta nya och hårdare amorteringskrav beräknas däremot bara påverka ca 14% av alla nya lån. Det enligt beräkningar från Finansinspektionen. Deras beräkningar visar även att det i snitt innebär en höjd amortering med ca 2000 kr per månad. I och med att det är så få som innefattas av kravet förväntas inte heller förändringen skapa någon större effekt på varken bostadspriserna eller strävan efter att teckna stora bolån.

I det förarbete som presenterats av FI framgår det även att de förväntar sig en liten dämpning av bostadspriserna men att det inte alls kommer att bli samma effekt som 2016 då amorteringskravet påverkade betydligt fler.

Har mötts av skarp kritik

Åsikterna kring det nya amorteringskravet har verkligen gått isär. Oppositionen röstade inte för förslaget och både Bankföreningen och en del myndigheter samt experter har varit kritiska. En del av kritiken har handlat om att ytterligare amorteringskrav blir ett sätt att ännu tydligare stänga ute unga personer från bostadsmarknaden. Redan med befintliga krav har många svårt att få lån och av de 14% som förväntas påverkas av det nya reglerna är de flesta unga. Enligt FI är det i synnerhet personer mellan 25-45 år som bor i storstäder som kommer att påverkas av reglerna. Det kommer även vara övervägande ensamstående eftersom många som bor tillsammans delar på bolånet vilket gör att den totala inkomsten kan räknas.

FI utesluter inte heller att det kan komma flera åtgärder i framtiden för att begränsa bolånemarknaden. En fråga som länge diskuterats inom de politiska partierna är minskning av eller helt slopat ränteavdrag. Det är även en fråga som FI tittat på men än så länge har de inte kommit med något förslag som skulle påverka detta avdrag.

Lämna en kommentar