Avanza lanserar ”Sveriges billigaste bolån”

avanza bolånAllt fler aktörer vill in på bolånemarknaden och börja konkurrera mot de största aktörerna. Det handlar inte enbart om banker med fokus på utlåningsverksamhet utan även banker med större inriktning mot sparande och investeringar. Under hösten 2017 presenterade Nordnet sitt alternativ och bara några månader senare visade Avanza upp sitt bolånealternativ – ”Sveriges billigaste bolån”.

Både Nordnet och Avanza har länge erbjudit bolån till premiumkunder. Hos Avanza har man exempelvis varit tvungen att vara kund i Privata Banking (minst 3 miljoner hos banken) för att få ta del av lånet. Men bägge aktörerna har insett att efterfrågan på billigare bolån är stort även hos övriga kunder och de har därför breddat sitt kundunderlag för bolånen. Nordnet presenterade sitt nya bolånealternativ i september och Avanza sitt Bolån+ i november.

Efterfrågat av kunderna

I flera kundundersökningar av Avanza, mot befintliga kunder, har det framkommit att efterfrågan på bolån är stort. På frågan ”Vilken produkt eller tjänst saknar du i Avanzas utbud?” har ”Bolån” länge legat i topp. Lånet, som kallas för Bolån+, är därmed ett sätt att stärka sina positioner på finansmarknaden och möta kundernas efterfrågan på billiga bolån. Lånet har fått en hel del uppmärksamhet just på grund av den låga ränta som erbjuds.

Stabelo blir kreditgivare

Under våren 2017 valde Avanza att investera i företaget Stabelo för att därigenom skapa ett samarbete med företaget kring bolånen. Stabelo är relativt nytt men har med sin affärsidé snabbt etablerat sig. Kortfattat innebär deras affärsidé att institutionella investerare (exempelvis pensionsbolag) kan investera i de bolån som Stabelo erbjuder sina kunder. Därmed kan företaget hålla nere räntenivån samtidigt som investerarna får bättre avkastning än i andra investeringar med samma risknivå.

Finansieringen sker därmed genom en slags fondstruktur vilket kan öka intresset för Stabelo från investerarhåll. Det är däremot inte något som påverkar låntagaren. Det finns däremot andra fördelar som främst vänder sig till låntagaren.

Ett enkelt, billigt bolån utan svåra rabatter

Något många bolånekunder irriterar sig på är att det är omöjligt att veta erbjuden räntesats innan en ansökan skickats in. En viss rabatt kan då ges på gällande listränta men det är då en rabatt som plötsligt kan försvinna. Dessutom sker ibland så kallade ”smyghöjningar” av räntan. Målet med Bolån+ är att komma ifrån dessa irritationsmoment.

”Lägsta ränta”

Den ränta som Avanza kommer att erbjuda kommer varje månad räknas ut och grunda sig på snitträntan hos de sex största bolåneaktörerna. Varje månad måste nämligen alla bolåneaktörer presentera deras snittränta. Det är den genomsnittliga ränta som deras kunder fått när de tecknat bolån hos dem under den månaden. Avanza tar den genomsnittliga bolåneräntan hos dessa sex snitträntor och drar sedan av en viss rabatt. Vid lanseringen gav därmed banken en 3-månaders ränta på enbart 1,29%. Vid samma tillfälle var snitträntan hos Swedbank 1,57%, SEB 1,54% och SBAB 1,43%.

Även på bundna boräntor används liknande uträkning. På hemsidan presenteras därmed att banken erbjuder 1,75% på 5-årsräntan vilket kan jämföras med den bästa av de sex största bankerna på 1,83% (SEB).

Kräver låg belåningsgrad

En orsak till att Avanza kommer att kunna erbjuda riktigt låg ränta är att de har en belåningsgräns på 60%. Den generella gränsen för bolån är annars 85% vilket gör att Avanza skapar sig en extra säkerhet med låg belåningsgrad. Hur stor belåningsgraden är avgör nämligen ofta hur hög ränta som banken erbjuder.

Än så länge bara smyglansering

Även om Avanza presenterar bolånet på sin hemsida med information och ränta så är det än så länge inte öppet för nya kunder. Under vad de kallar för ”smyglansering” får kunder som tidigare efterfrågat bolånet teckna detta. Tanken är att dessa kunder ska kunna ge feedback och ge möjlighet för Avanza att skapa en komplett tjänst innan den släpps för nya kunder.

Se ett kort videoklipp om Avanzas bolån:

Lämna en kommentar