Lånelöfte

Att ansöka om lånelöfte kan vara första steget mot att teckna ett bolån och köpa en bostad. Ett lånelöfte visar nämligen hur stort belopp som banken är beredd att låna ut till dig. Därmed kan lånelöftet på ett tydligt sätt visa vilka bostäder som du har möjlighet att lägga bud på och hur högt du kan gå i en kommande budgivning. I vissa fall kräver även mäklaren att ett lånelöfte finns för att du ska få vara med i budgivningen.

Ansök om Lånelöfte hos ICA banken

Ansöka om lånelöfte

ansök om lånelöfteAtt ansöka om ett lånelöfte är extremt enkelt då de flesta banker erbjuder detta via deras hemsidor. De uppgifter som då efterfrågas är bland annat årsinkomst, anställningsform, boendeform, om andra lån finns samt var i landet som inköp av bostad förväntas ske.

En rekommendation är att ansöka om lånelöfte på den maximala summa som din ekonomi klarar av. Det betyder ju inte att du vill låna den summan men genom att ansöka om ett högt belopp blir det tydligare var banken sätter deras högsta gräns gällande utlåning.

Att ansökan om lånelöfte är alltid gratis och sker på några minuter via bankens hemsida. Det går även att kontakta ett lokalt bankkontor eller ringa banken för att få lånelöfte. När ansökan sker online lämnas mycket snabbt ett preliminärt lånelöfte. Det är en indikation på hur lånelöftet kommer att utformas. En mer detaljerad handläggning sker sedan av ansökan och svar skickas ut via mail eller brev till den person som genomfört ansökan.

Kom ihåg att bankerna kan ge något olika belopp på lånelöften. Blir du inte ”lovad” det belopp du önskar hos en bank kan det finnas en fördel att ansöka om lånelöfte hos ytterligare banker.

Lånelöfte – När du inte vet objekt

Om du redan vet vilken bostad du ska köpa behövs inte ett lånelöfte. I detta fall kan du ansöka om bolån direkt. En rekommendation är att ansöka om bolån hos flera banker för att därigenom kunna se vilken räntenivå de är villiga att erbjuda.

Söker du däremot fortfarande bostad, eller vill gå med i en budgivning, är det fördelaktigt att ansökan om lånelöfte.

Varför ansöka om lånelöfte?

  • Inför en budgivningDen tydligaste orsaken att ansöka om lånelöfte är att det ger en indikation på hur mycket du kan få låna. Visserligen anger en del banker att summan som anges på lånelöftet bara är ungefärligt men skillnaden brukar då inte vara stor på detta belopp och det exakta belopp som banken sedan kan låna ut.Det är stark rekommendation att ansökan om lånelöfte innan du påbörjar en budgivning. Då vet du tydligt hur mycket du kan låna och därmed hur högt du kan gå i budgivningen.
  • Trygghet för mäklaren/säljarenEtt lånelöfte blir en slags säkerhet mot mäklaren och säljaren att du verkligen kan låna den summa som behövs för att finansiera bostadsköpet. I vissa fall kan mäklare till och med kräva att lånelöfte finns för att du ska få vara med på budgivningen. Detta sker för att budgivningen ska bli så ”rättvis” och tydlig som möjlig. Om en person, som inte har lånelöfte, är med i slutet av budgivningen kan resultatet bli att buden pressas upp av en person som ändå inte har råd att köpa bostaden.

Begränsningar med lånelöfte

Inte ett löfte – men förhandsbesked

Även om det heter lånelöfte så är det inte ett löfte från banken. Det ska snarare ses som ett förhandsbesked gällande hur stort lån du kommer kunna teckna. För dig finns aldrig något krav på att teckna bolån hos den bank som du lånelöfte från. Banken har i sin tur inte något krav på att låna ut pengar trots detta förhandsbesked. Oftast sker utlåning utifrån lånelöftet men banken har alltså rätten att neka bolån även om du fått ett positivt lånelöfte.

Giltighetstid

Ett lånelöfte har alltid en giltighetstid som vanligtvis är mellan tre och sex månader. Om de ekonomiska förutsättningarna inte har förändrats under denna tid är chansen stor att banken beviljar ett bolån på det belopp som anges på lånelöftet om bolåneansökan skickas in inom denna tid. Hos vissa banker kan lånelöftet ibland förlängas.

Ungefärligt belopp

Det belopp som anges på lånelöftet är oftast ungefärligt. Exakt summa som kan lånas ges när en bolåneansökan skickas in.

Inte knutet till objekt

Ett bolån är knutet till ett specifikt objekt (bostaden som belånas) medan ett lånelöfte är enbart knutet till en specifik person. Du behöver alltså inte veta vilken bostad du vill lägga bud på innan du ansöker om lånelöfte.

Kräver oförändrade ekonomiska förutsättningar

I en ansökan om lånelöfte anges bland annat inkomst, anställningsform, andra lån samt civilstånd. Det är denna information som ligger till grund för lånelöftet. Men från att ansökan om lånelöfte skickats in till att lånet verkligen ska tecknas kan de ekonomiska förutsättningarna ändrats. Om detta sker är det viktigt att du kontaktar banken så att lånelöftet eventuellt får revideras.

Aldrig mer än 85% av priset

I lånelöftet anges ett belopp som banken är villig att låna ut. Men kom ihåg att ett bolån aldrig får vara på mer än 85% av inköpspriset. Resterande måste betalas som kontantinsats. Lånelöftet begränsar delvis hur stort belopp du kan låna men det finns alltså även andra faktorer som påverkar detta.

Frågor och svar

Vad ska man tänka på innan man köper bostad?

Förutom att tänka på vad den totala kostnaden blir med bolån så finns det ett antal punkter att gå igenom. På Credway finns en bra artikel om detta.

Måste jag ha lånelöfte för att vara med på budgivningen?

Det är mäklaren som avgör om du som intressent måste ha lånelöfte eller inte för att vara med på budgivningen. För din egen skull är det däremot en stor fördel då lånelöftet visar hur högt du kan gå i budgivningen.

Kan jag få lånelöfte trots betalningsanmärkning?

Ja, de banker som lånar ut pengar till personer med betalningsanmärkningar erbjuder även lånelöfte. Du kan däremot förvänta dig löfte på lägre belopp än om du varit fri från dessa anmärkningar. Räkna även med att räntan på kommande bolån blir betydligt högre än annars.

Måste lånet tecknas på den bank jag har lånelöfte hos?

Nej, du behöver inte teckna bolånet hos samma bank som du fått lånelöfte från. Ett lånelöfte är aldrig bindande.

Vilka krav måste vara uppfyllda för att kunna ansökan om lånelöfte?

Vilka grundläggande krav som måste vara uppfyllda för att ett bolån ska kunna tecknas varierar mellan bankerna. Är inte dessa krav uppfylld ger de inte heller ett lånelöfte. Framförallt finns krav på inkomst, att du inte har betalningsanmärkning (vanligtvis) samt att du inte har för stora andra lån.

Kan jag ha lånelöfte från flera banker?

Ja, det går att ansöka om lånelöfte från fler banker samtidigt.

Jag har vunnit budgivningen – vad är nästa steg?

Grattis! Nu är det dags att jämföra bolåneräntor och teckna bolånet. Eftersom du inte är bunden till den bank du fått lånelöfte från bör du även kontakta någon ytterligare bank. Börja med att fundera på om du vill ha rörlig eller bunden ränta. Jämför sedan bankerna utifrån detta. Bolån är generellt på stora belopp och då kan små skillnader i bolåneräntan göra stor skillnad gällande lånets kostnad.