Så påverkas du av det nya amorteringskravet 2018

Höga bostadspriser har gjort att hushållens bolån har ökat i förhållande till inkomst. Som en påföljd på det ska nu kravet på amortering skärpas. Det nya amorteringskravet börjar gälla den 1 mars 2018 och gör att nya bolån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomst måste amorteras i större utsträckning. Vad innebär det nya amorteringskravet? Det … Läs mer

Klart med hårdare amorteringskrav

Torsdagen den 30:e november lämnade regeringen beskedet att förslaget från Finansinspektionen för hårdare amorteringskrav ska börja gälla från första mars 2018. Därmed gick de emot oppositionen, Bankföreningen och en rad experter som ansåg att detta förslag inte borde genomföras. Finansinspektionen har under året varit tydlig med att gällande amorteringskrav visserligen gett en viss effekt men … Läs mer

Avanza lanserar ”Sveriges billigaste bolån”

Allt fler aktörer vill in på bolånemarknaden och börja konkurrera mot de största aktörerna. Det handlar inte enbart om banker med fokus på utlåningsverksamhet utan även banker med större inriktning mot sparande och investeringar. Under hösten 2017 presenterade Nordnet sitt alternativ och bara några månader senare visade Avanza upp sitt bolånealternativ – ”Sveriges billigaste bolån”. … Läs mer